+420 725 463 377

Úmrtí zákazníka


 

Vaše ztráta nás velice mrzí a jsme připraveni vám pomoci s přepisem nebo ukončením odběru energií.

V bytě stále někdo využívá plyn/elektřinu

  • Ukončete smlouvu původního zákazníka a uzavřete smlouvu pro toho, kdo stále na odběrném místě plyn/elektřinu využívá.
  • Vyplňte pečlivě formulář „Korespondenční převod“, který najdete na této stránce. Přiložte doklad o úmrtí původního zákazníka a vše nám zašlete e-mailem, poštou nebo přineste osobně na pobočku. My už vše vyřídíme.
  • K vyplněnému formuláři přiložte jako přílohu právní titul k užívání nemovitosti (např. nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí nebo čestné prohlášení vlastníka o právu nemovitost užívat).
  • U převodu elektřiny v distribuční zóně ČEZ je navíc vyžadována „Plná moc pro dodavatele“.
  • U převodu elektřiny v distribuční zóně PRE je navíc vyžadován formulář "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN"

Byt zůstal prázdný

Požádejte o ukončení smlouvy s demontáží měřidla.

  • Vyplňte k tomu určený formulář, který najdete na této stránce. Přiložte doklad o úmrtí a pošlete nám jej e-mailem, poštou nebo přineste osobně na pobočku.
  • Ve formuláři nezapomeňte uvést svoje telefonní číslo, abychom mohli domluvit termín demontáže plynoměru/elektroměru.


Při žádosti o demontáž elektroměru v distribuční zóně ČEZ je potřeba doložit ještě „Plnou moc pro dodavatele“.

Jak vyzvednu přeplatek po zemřelém?

Zašlete nám „Výsledek dědického řízení“ (v případě více dědiců dále souhlas od všech zúčastněných)

  • e-mailem na callcentrum@ppas.cz,
  • poštou na adresu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,
  • nebo ho přineste osobně na pobočku.

Pokud jste platili zálohy i po úmrtí původního zákazníka, pro snadnější vyplacení přiložte nebo vezměte s sebou i doklady o jejich úhradách (SIPO, výpis z bankovního účtu, poštovní poukázky).

Dokumenty

Korespondenční převod PLYN Korespondenční převod ELE Plná moc pro dodavatele ČEZ Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN Ukončení smlouvy s demontáží měřidla PLYN Ukončení smlouvy s demontáží měřidla ELE Žádost o vyplacení přeplatku - Elektřina