ZASTROPOVÁNÍ CEN ENERGIÍ

Vážení zákazníci,

vláda ČR na svém jednání dne 5. 10. 2022 schválila nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Tímto nařízením tedy vláda stanovila podmínky pro předem avizované zastropování cen energií.

Cenový strop ve výši 2 500 Kč/MWh za komoditu zemního plynu bez distribučních poplatků a bez DPH platí od 1. 1. 2023 pro všechny kotelny využívající k výrobě tepla zemní plyn. Zastropování neplatí na výrobní zdroje tepla využívající jiné energetické zdroje – uhlí, štěpka, LTO a další. V Praze se jedná o odběrná místa, která jsou napojena na dodávky tepla ze zdroje v Mělníku.

V návaznosti na schválení nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci rozhodla vláda o zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tj. úsporný tarif pro rok 2023. Není tedy třeba, abyste nám zasílali informace o počtu bytů, na které se úsporný tarif počítal. Administraci zastropované ceny zemního plynu pro Vás zajistíme sami bez nutnosti vaší součinnosti.

Zastropovaná cena zemního plynu vám bude promítnuta do cen tepla pro rok 2023.
 

Aktuality