Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky
Vysoce účinná kombinovaná výroba tepla a elektrické energie

Kogenerační jednotka je zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla, kdy je efektivně využito odpadní teplo, jež vzniká při výrobě elektřiny.

Elektrická energie se vyrábí v generátoru, který je součástí zařízení, tepelnou energii získáváme chlazením motoru.

Využití energie obsažené v palivu může činit až 95%. Při smysluplném využití odpadního tepla tedy není potřeba toto teplo vyrábět v jiném zdroji. Toto přináší úsporu paliva a tedy i finančních prostředků potřebných na jeho nákup. Díky lokální kombinované výrobě tepla a elektřiny s vysokou efektivitou nedochází k zbytečným distribučním ztrátám.

Při využití této technologie zároveň dochází ke snížení produkce skleníkových plynů, hlavně CO2.

Pro koho

Nabídka je pro každého, kdo chce ušetřit náklady za tepelnou popřípadě elektrickou energii. Instalace kogenerační jednotky je vhodná zejména tam, kde je zajištěn celoroční odběr tepelné energie, resp. celoroční spotřeba zemního plynu (řádově statisíce m3).

Její umístění je vhodné i do objektu napojeného na CZT. Kogenerační jednotka je využívána jako doplňkový zdroj tepelné energie v průběhu celého roku, a to především pro ohřev teplé vody.

Kde všude je kogenerační jednotka vhodná:

 • Tepelná hospodářství,
 • Velké bytové domy, administrativní centra,
 • Hotely,
 • Lázně, wellness zařízení,
 • Nemocnice, zdravotnická centra.
Přijedeme k vám
Výhody
 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: Snažíme se pro každého najít ideální způsob řešení dodávek tepla.
 • BEZ STAROSTÍ: Odpadají starosti s realizací projektu.
 • EKOLOGIE: Využíváme ekologicky šetrné palivo i technologie.
 • BEZ RIZIKA: Vybudovaný zdroj tepla investujeme a provozujeme.
Co nabízíme
CO NABÍZÍME
 • Instalaci moderního vysoce účinného zdroje na dodávku tepelné a elektrické energie
 • Nulovou investiční náročnost na straně obchodního partnera
 • Stabilizaci cen tepelné energie
 • Smluvně garantovanou úsporu nákladů
 • Dodatečnou úsporu ze synergických efektů ze spolupráce s koncernem PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.

Kontakt

Prometheus, a.s., energetické služby
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500, 140 00 Praha 4
GSM: 725 463 377

Jak to funguje? 
Stačí napsat nebo zavolat a společně najdeme vhodné řešení.

Přijedeme k vám
1. Přijedeme k vám

Náš specialista posoudí stav současného zařízení, stavební připravenost a doporučí nejvhodnější postup.

2. Navrhneme řešení
2. Navrhneme řešení

Na základě technické prohlídky připravíme návrh a kalkulaci. Doba vypracování závisí na náročnosti zakázky, maximálně ale zabere šest dní.

3. Nainstalujeme kogenerační jednotku
3. Nainstalujeme kogenerační jednotku

Po odsouhlasení nabídky se domluvíme na termínu montáže. V týmu máme všechny potřebné profese, které se postarají o celý proces.

Napište nám zprávu

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské