Poradenství v oblasti úspor v energetickém hospodářství a využití alternativních zdrojů

Poradenství v oblasti úspor v energetickém hospodářství a využití alternativních zdrojů

Energetické služby

1. Energetický a projektový management

 • Energetický audit - analýza a návrh opatření (el. energie, vytápění, chlazení)
 • PENB - průkazy energetické náročnosti budov
 • Studie proveditelnosti - finanční, ekonomické, technické analýzy
 • Projektové dokumentace - všech stupňů (DÚR, DSP, DZS, DPS, DSPS)
 • Inženýrská činnost - přípravná, realizační, dokončovací fáze
 • Autorský a technický dozor
 • Realizace projektů
 • Administrace státních dotací - zpracování žádostí včetně povinných příloh

Energetické služby se zárukou úspory

Nabízíme:

 • Návrh a příprava energetických úsporných opatření
 • Obvyklý rozsah zaručených úspor 15% až 30%
 • Společná motivace k vysoké míře úspor
 • Technická a finanční rizika nese dodavatel
 • Délka projektu 6 – 10 let
 • Zajištění financování celého projektu
 • Dodání, montáž a uvedení do provozu navržených opatření
 • Dlouhodobou garanci snižování provozních nákladů
 • Zlepšení kvality pracovního a životního prostředí

S čím pracujeme:

 • Chlazení vzduchotechnik včetně rekuperace - centrální i lokální stanice zdroje chladu
 • Vytápění-Kotelny - plynové, teplovodní a parní kotelny, kotelny na biomasu.

Rekonstrukce/výstavba nových zdrojů

 • Tepelná čerpadla - tepelné čerpadlo doplní nebo může nahradit váš plynový kotel
 • Můžete zachovat výhody plynového topení, ale s mnohem nižšími provozními náklady.
 • Vytápění/chlazení + elektrická energie
 • Kogenereační jednotky - motorové nebo sestavy kotel + turbogenerátor i na biomasu
 • Trigenerační systémy - kotel vč. biomasy + turbogenerátor + absorpční chlazení
 • Systémy regulace vytápění, systémy zpětného získávání tepla a jeho využití 
 • FVE - fotovoltaické zdroje elektrické energie
 • Osvětlení - úsporné zdroje (zářivky, LED), světelné moduly a systémy
 • Stavební opatření budov - zateplení, výměna dveří a oken
Naše výhody
Naše výhody
 • Individuální přístup:  pro každého nalezneme řešení dle jeho individuálních potřeb.
 • Cena: Všechny služby poskytujeme za nadstandardní ceny v nejvyšší kvalitě.
 • Efektivita: našim zákazníkům šetříme čas - nabízíme ověřené partnery, za kterými si stojíme.
 • Rychlost: jsme schopni zajistit nejlepší poměr cena/kvalita/rychlost na trhu.
Co nabízíme
Co nabízíme
 • Zpracování uvedených služeb ať už vlastními silami nebo prostřednictvím prověřených obchodních partnerů.
 • Prokazatelnou historii a reference v segmentech nabízených služeb.
 • Společně se zpracováním dokumentace i návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.
 • Dodatečnou úsporu ze synergických efektů ze spolupráce s koncernem PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.
 • Uplatnění normy ČSN EN ISO 50001

Kontakt

Prometheus, a.s., energetické služby 
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. 
U Plynárny 500, 140 00 Praha 4 
GSM: 725 463 377

Napište nám zprávu

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské