Kotelna Slánský mlýn

Instalace kaskády čtyř tepelných čerpadel do bytového komplexu Slánský mlýn. Jedná se o výstavbu kotelny pro vytápění a přípravu TUV pouze tepelnými čerpadly.  Tato čerpadla jsou pod on-line dohledem společnosti Prometheus, který tuto kotelnu provozuje.

Kotelna 100 kW „budova Náměstí Míru“

Rekonstrukce kotelny probíhala v krátkých etapách. První etapa přestavovala úklid místnosti, rekonstrukci omítek a přípravu na demontáž. Druhá etapa představovala likvidaci původní technologie, instalaci nové technologie, rekonstrukci spalinových cest a uvedení do provozu. V poslední etapě proběhla konečná finalizace stavební úpravy a předání stavby.

Celkový časový rozsah prací byl 2 týdny.