+420 725 463 377

EPC - Energy performance contract

 • Návrh a příprava energetických úsporných opatření
 • Obvyklý rozsah zaručených úspor 15 až 50%
 • Investiční náklady může hradit dodavatel, úsporná opatření jsou několik let splácena z úspor - společná motivace k vysoké míře úspor
 • Technická a finanční rizika nese dodavatel
 • Délka projektu 6 – 10 let
 • Zajištění financování celého projektu
 • Dodání, montáž a uvedení do provozu navržených opatření
 • Dlouhodobou garanci snižování provozních nákladů
 • Zlepšení kvality pracovního a životního prostředí

Snižování energetické náročnosti objektů, budov a areálů

Snižování energetických nákladů budov

 • Od roku 2021 v Evropské unii platí požadavek na výstavbu pouze budov s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB)
 • Snižování energetických nákladů v budovách je stěžejním ekonomickým faktorem při současných cenách energií a nestabilitě energetického trhu
 • Každá budova = originální návrh/projekt

Obsahuje

 • stavební úpravy - zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na e

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

 

 

Služba výstavby tepelného zdroje zahrnuje kompletní realizaci od zpracování analýzy, projektové podpory a vyřízení všech nezbytných administrativních kroků až po samotnou instalaci technologie.

Zaměřujeme se jak na výstavbu zcela nových energetických zdrojů, tak na rekonstrukci stávajících tepelných zařízení s využitím moderních technologií a doplnění alternativních zdrojů tepelné a elektrické energie.

Technologie, které využíváme, splňují nejpřísnější požadavky jak z pohledu ekologie, tak z pohledu legislativy.

Tepelná čerpadla

 

Nejvhodnější náhrada pro domy s původním zdrojem tepla jako je elektrokotel, kotel na tuhá paliva nebo akumulační kamna. Instalací tepelného čerpadla získáte provozně až třikrát levnější zdroj tepla.

Zajistíme pro Vás zdarma technickou prohlídku objektu, návrh tepelného čerpadla, realizaci díla včetně všech revizí nutných pro řádný provoz.

Připravíme pro Vás zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního NZÚ v souladu s podmínkami dotačního programu.

Plynové kotle

 

 

 

Nabízíme profesionální realizaci montáže plynových kondenzačních kotlů, která Vám přinese úsporu až 30% nákladů na energie

Plynový kondenzační kotel je vhodné řešení a ve srovnání s jinými zdroji tepla jako je například elektrokotel, není drahý na provoz a nenaráží na omezenou kapacitu domovních rozvodů.

Postaráme se Vám o kompletní návrh nového plynového kotle a to včetně rekonstrukce spalinových cest.

Povinně zvěřejňované informace

Zpracování osobních údajů

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO 63072599, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17568 (dále jen „my“ nebo „Prometheus“), je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za něj.  
 

Společenská odpovědnost

 

Naše společnost si uvědomuje svou úlohu nejen v oblasti podnikání a poskytování služeb zákazníkům, ale také vůči prostředí, v němž působí. A to jak na úrovni společnosti, tak životního prostředí, infrastruktury i kulturního života. Proto se orientuje kromě svých podnikatelských aktivit také na podporu projektů a subjektů ze zmíněných oblastí.

Kromě dlouhodobých projektů, které preferujeme a pečlivě si je vybíráme, se v případě potřeby věnujeme i krátkodobé či jednorázové pomoci.