SPOT

SPOT

Elektřina za aktuální velkoobchodní ceny

SPOT

Produkt SPOT je určen zákazníkům, kteří se nechtějí fixovat na aktuální cenové hladině. Ceny produktu SPOT se odvíjí od cen na denním trhu s elektřinou (SPOT). Oproti produktům s fixní cenou je výhodou, že v okamžiku poklesu cen začnete okamžitě šetřit peníze. Pokud si dnes zafixujete cenu na další dva nebo i tři roky, mohou Vaše náklady za elektřinu zůstat vysoké zbytečně dlouho. Z dlouhodobého hlediska se produkt SPOT skutečně vyplatí.

A co když cena poroste? Produkt SPOT nabízíme našim zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Můžete tak kdykoli přejít na jiný aktuálně nabízený produkt.

Hodinová cena denního trhu vzniká obchodováním na denním trhu (SPOT) provozovaném operátorem trhu (OTE, a.s.) a je k dispozici na adrese zde. Prodejní cena pro zákazníka je tedy stanovena dle aktuálně platné ceny na denním trhu (SPOT) a navýšena o náklady spojené s převzetím odpovědnosti za odchylku a zajištěním dodávky pro zákazníka. Tyto náklady budou stanoveny dopředu při uzavírání smlouvy o dodávce jako koeficient. K takto stanovené ceně jsou dále přičteny regulované ceny (dle aktuálně platného Cenového rozhodnutí ERÚ), stálý měsíční plat a příslušné daně. Princip výpočtu celkové ceny za dodávku elektřiny je uveden v ceníku produktu SPOT, který obdržíte při sjednávání smlouvy.

Přepočet kurzu CZK/EUR je uveden na stránkách České národní banky.

Upozornění: Po dobu platnosti zastropování cen elektřiny je dle Nařízení vlády 298/2022 § 12a) produkt SPOT možné sjednat u domácností pouze v případě, že je odběrné místo vybaveno průběhovým měřením elektřiny.

Pokud máte zájem o sjednání produktu SPOT, kontaktuje naše callcentrum.

SPOT
Nechcete se fixovat na aktuální cenové hladině?
  • Ceny se odvíjí od cen na denním trhu s elektřinou
  • Produkt SPOT je ke sjednání pouze pro firmy a domácnosti s průběhovým měřením B
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam id semper felis. Nullam id condimentum urna, eget fermentum neque. Vestibulum maximus, justo vel fermentum ultricies
Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam id semper felis. Nullam id condimentum urna, eget fermentum neque. Vestibulum maximus, justo vel fermentum ultricies
Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam id semper felis. Nullam id condimentum urna, eget fermentum neque. Vestibulum maximus, justo vel fermentum ultricies
Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam id semper felis. Nullam id condimentum urna, eget fermentum neque. Vestibulum maximus, justo vel fermentum ultricies
Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam id semper felis. Nullam id condimentum urna, eget fermentum neque. Vestibulum maximus, justo vel fermentum ultricies
Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam id semper felis. Nullam id condimentum urna, eget fermentum neque. Vestibulum maximus, justo vel fermentum ultricies
Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Potřebujete poradit, který produkt je ideální přímo pro Vás?

Zanechte nám pár údajů a my se Vám do dvou pracovních dnů ozveme.

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské
Přejděte k nám za ještě lepší cenu
Přejděte k nám za ještě lepší cenu
Odpovědi na nejčastější dotazy
Chci nově připojit elektřinu nebo plyn.

V tom případě je potřeba podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Ta se předkládá na předepsaném tiskopisu, který získáte na pobočkách nebo v sekci Formuláře.
Žádost je nutné podat do doby zahájení územního nebo stavebního řízení pro připojované zařízení.
K žádosti o připojení neplynofikovaného objektu (pozemku) vždy přiložte plánek nebo situaci (pokud možno v měřítku) s vyznačením:

- návrhu místa připojení, 
- hranic předmětného objektu (pozemku)
- čísel sousedních objektů nebo parcel, resp. názvů ulic, ze kterého bude patrná lokalizace požadovaného odběrného místa.

Na základě Žádosti budou vystaveny technické podmínky připojení, které jsou nedílnou přílohou Smlouvy o připojení k distribuční soustavě.
V případě žádosti o připojení mimo distribuční zónu PPD (mimo Prahu), popřípadě o připojení k elektrické síti, kontaktujte pro více informací naši zákaznickou linku 267 175 333.
Pokud potřebujete osadit elektroměr, doporučujeme osazení provést prostřednictvím vašeho distributora a odběrné místo následně převést k nám.

Můžete mi poslat fakturu elektronicky na e-mail?

Faktury za elektřinu i plyn si můžete nechat posílat na váš e-mail a budete je mít tak vždy po ruce a na jednom místě. Změnu z papírové na elektronickou fakturaci provedete jednoduše a nejrychleji sami v našem Zákaznickém portále Moje PPAS, nebo nám prostě zavolejte na zákaznickou linku. Pokud máte raději osobní jednání, navštivte naši kancelář.

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou?

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovacího období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury. 

Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Z čeho se skládá cena elektřiny?

Cena elektřiny se skládá z:

Regulované části, kterou stanovuje ji Energetický regulační úřad a obsahuje:


- Poplatek za distribuované množství elektřiny 
- Poplatek za rezervovaný příkon 
- Poplatek za systémové služby 
- Příspěvek na obnovitelné zdroje 
- Poplatek operátorovi trhu (OTE)


Neregulované části, kdy cenu silové elektřiny stanovuje dodavatel smluvně a obsahuje:
- Cena za každou odebranou MWh 
- Stálý měsíční plat za odběrné místo

Daní stanovených stát zákonem

- Daň z přidané hodnoty (DPH) 
- Daň z elektřiny  

Ceníky
Název ceníku Distribuční zóna Účinnost obchodních cen od Soubor