SLEVA 11 %

SLEVA 11 %
Garantovaná 11% sleva na náš produkt STANDARD. Cena STANDARDU se může kvůli situaci na trhu s plynem pohybovat, Vaše cena ale bude po celou dobu trvání smlouvy o 11 % nižší. Ceník je určen pro nové i stávající zákazníky.

Plyn se zárukou ceny na 3 roky

Produkt SLEVA 11 % je určený pro všechny typy odběrných míst v kategorii domácnost nebo maloodběr. Smlouvu na produkt SLEVA 11 % s Vámi uzavřeme na 36 měsíců ode dne zahájení dodávky. Během trvání smlouvy garantujeme cenu nižší o 11 %, než je cena našeho základního ceníku STANDARD. Cena za dodávku plynu není fixovaná. Pokud by došlo ke zvýšení ceny produktu SLEVA 11 % z naší strany, můžete smlouvu vypovědět bez postihu.

  • Smlouva na dobu určitou 36 měsíců
  • Cena nižší o 11 % než cena produktu STANDARD
  • Cena není fixovaná, ale vždy je levnější

Aktuálně platný ceník

Chci se stát vaším zákazníkem

Chcete využívat našich služeb a být naším zákazníkem? Vše zařídíme, potřebujeme k tomu od Vás následující dokumenty:

Jsem stávající zákazník - mám zájem o produkt 
SLEVA 11 %

Pro akceptaci nového produktu od Vás potřebujeme následující dokument:

Dokumenty nám pošlete

  • poštou na adresu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4
  • e-mailem na callcentrum@ppas.cz
  • nebo je přineste osobně na kteroukoliv pobočku

Rádi Vám se vším pomůžeme. V případě potřeby volejte na naši zákaznickou linku nebo navštivte jednu z poboček.

SLEVA 11 %
Smlouva na dobu určitou se zárukou 11 % snížení ceny z ceníku STANDARD
  • Cena se odvíjí od produktu STANDARD
  • Pokud se sníží cena produktu STANDARD, sníží se i Vám
  • Produkt je určen pro nové i stávající zákazníky
Budete mít vždy přehled
Budete mít vždy přehled

O všech svých účtech, změnách a fakturách budete mít na zákaznickém portále vždy přehled.

Budete mít vždy přehled
Jsme hospodární

Zasílání ekologičtějších elektronických faktur na e-mail dáváme přednost před papírovými.

Budete mít vždy přehled
Objednejte se na přepážku

U nás na přepážce nemusíte trávit celé odpoledne. Zarezervujte si čas návštěvy předem.

Budete mít vždy přehled
Kontrolujeme vaše platby

Chápeme, že každý může zapomenout, a proto vám dáme včas vědět pokud zapomenete zaplatit zálohu nebo fakturu.

Budete mít vždy přehled
Rádi vám pomůžeme s přepisem při stěhování

Stěhování může být stresující období a my vám ho nechceme ztěžovat. U nás vám poradíme, co vše bude potřeba.

Budete mít vždy přehled
Vysvětlíme složitosti

Nevíte jaký zvolit tarif nebo co je to distribuční sazba? Všechny neznámé pojmy vám vysvětlíme na webu nebo na infolince.

Potřebujete poradit, který produkt je ideální přímo pro Vás?

Zanechte nám pár údajů a my se Vám do dvou pracovních dnů ozveme.

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské
Přejděte k nám za ještě lepší cenu
Přejděte k nám za ještě lepší cenu
Odpovědi na nejčastější dotazy
Chci nově připojit plyn či elektřinu.

V tom případě je potřeba podat žádost o připojení k distribuční soustavě. Ta se předkládá na předepsaném tiskopisu, který získáte na pobočkách nebo v sekci Formuláře.
Žádost je nutné podat do doby zahájení územního nebo stavebního řízení pro připojované zařízení.
K žádosti o připojení neplynofikovaného objektu (pozemku) vždy přiložte plánek nebo situaci (pokud možno v měřítku) s vyznačením:

- návrhu místa připojení, 
- hranic předmětného objektu (pozemku)
- čísel sousedních objektů nebo parcel, resp. názvů ulic, ze kterého bude patrná lokalizace požadovaného odběrného místa.

Na základě Žádosti budou vystaveny technické podmínky připojení, které jsou nedílnou přílohou Smlouvy o připojení k distribuční soustavě.
V případě žádosti o připojení mimo distribuční zónu PPD (mimo Prahu), popřípadě o připojení k elektrické síti, kontaktujte pro více informací naši zákaznickou linku 267 175 333.
Pokud potřebujete osadit elektroměr, doporučujeme osazení provést prostřednictvím vašeho distributora a odběrné místo následně převést k nám.

Můžete mi poslat fakturu elektronicky na e-mail?

Faktury za plyn i elektřinu si můžete nechat posílat na váš e-mail a budete je mít tak vždy po ruce a na jednom místě. Změnu z papírové na elektronickou fakturaci provedete jednoduše a nejrychleji sami v našem Zákaznickém portále Moje PPAS, nebo nám prostě zavolejte na zákaznickou linku. Pokud máte raději osobní jednání, navštivte naši kancelář.

Jaký je rozdíl mezi zálohou a fakturou?

Zálohy jsou částky, vypočtené jako předpokládaná výše platby za elektřinu/plyn, připadající na zvolenou část zúčtovacího období (nejčastěji měsíční zálohy). Zálohy hradí zákazník průběžně po celé zúčtovací období, tj. do obdržení faktury. 

Faktura je zasílána zákazníkům s ročním odečtem elektřiny/plynu jednou ročně. Ve faktuře jsou zahrnuty všechny zálohy zaplacené během zúčtovacího období. Součástí faktury je předpis záloh na další zúčtovací období.

Z čeho se skládá cena plynu?

Cena plynu se skládá z:

Neregulované části, kde cenu stanovuje dodavatel smluvně a obsahuje:

- cenu za odebraný plyn 
- stálou měsíční platu za odběrné místo

Regulované části, kterou stanovuje Energetický regulační úřad a obsahuje:

- pevnou cenu za distribuci plynu 
- cenu za služby operátora trhu 
- stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu

Daní, které stanovuje stát zákonem:

- daň z plynu (zákazníci kategorie „domácnost“ jsou od této daně osvobozeni, dle § 8 čl. LXXII zákona č. 261/2007 Sb.) 
- daň z přidané hodnoty (DPH)

Ceníky SLEVA 11 %
Ceníky
Název ceníku Distribuční zóna Účinnost obchodních cen od Soubor
SLEVA 11 %
PPD
1. 1. 2023
SLEVA 11 %
PPD
1. 5. 2023
SLEVA 11 %
Gasnet
1. 1. 2023
SLEVA 11 %
Gasnet
1. 5. 2023
SLEVA 11 %
EG.D
1. 1. 2023
SLEVA 11 %
EG.D
1. 5. 2023
SLEVA 11 %
Quantum
1. 1. 2023
SLEVA 11 %
Quantum
1. 5. 2023